skip to Main Content

Missie

De Serviceorganistie Zorg Holland Rijnland draagt bij aan het realiseren van een adequaat aanbod van passende en betaalbare jeugdhulp voor kinderen en gezinnen die het echt nodig hebben. Dit gebeurt in opdracht van de deelnemende gemeenten in regio Holland Rijnland.

Nieuwsbrieven

Oktober 2023

Lees hier de gezamenlijke nieuwsbrief samenwerkende gemeenten jeugdhulp Holland Rijnland en Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Juni 2023

Lees hier de gezamenlijke nieuwsbrief samenwerkende gemeenten jeugdhulp Holland Rijnland en Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Maart 2023

Lees hier de gezamenlijke nieuwsbrief samenwerkende gemeenten jeugdhulp Holland Rijnland en Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

December 2022

Lees hier de gezamenlijke nieuwsbrief samenwerkende gemeenten jeugdhulp Holland Rijnland en Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
847 kb

Gemeenten

Serviceorganisatie Zorg werkt voor de volgende gemeenten:

 1. Hillegom
 2. Katwijk
 3. Leiden
 4. Leiderdorp
 5. Lisse
 6. Nieuwkoop
 7. Noordwijk
 8. Oegstgeest
 9. Teylingen
 10. Voorschoten
 11. Zoeterwoude
 12. Alphen aan den Rijn *
 13. Kaag en Braassem *

* De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem kopen de gespecialiseerde jeugdhulp zelf in. Voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp maken deze gemeenten wel gebruik van de Serviceorganisatie Zorg.
Kaart met gemeenten

Organisatie

De Serviceorganisatie Zorg is opgericht door de deelnemende gemeenten in regio Holland Rijnland en regelt alle zaken rond inkoop en het contracteren van jeugdhulp. Serviceorganisatie Zorg maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling (GR) Holland Rijnland. Gezamenlijk inkopen van jeugdhulp is efficiënter en zorgt ervoor dat kinderen en gezinnen passende en betaalbare jeugdhulp ontvangen.
Klik om het organogram te vergroten

Tekstversie van het organogram

Overzicht medewerkers Serviceorganisatie Zorg + algemene contactgegevens

Directeur

Mieke Hogervorst

Contractmanager (en bijbehorende segmenten)

ContractmanagerPakket
Astrid van den Berg:Jeugdhulp+, grote J&O-aanbieders, senior-taken
Linda van den Brand:Vrijgevestigden, basis-GGZ
Monique Duindam:Specialistische GGZ, grote GGZ-aanbieders, crisis
Cecile de Munk:Aanbieders ambulante begeleiding, zorg & onderwijs
Linda Nijholt:VG-aanbieders, GI’s (vanaf ca. april)
Imelda van Schaik:Maatwerkcontract-partijen
Shirin Soleymanpoor:Aanbieders ambulante begeleiding
Debby van Zanten:Aanbieders Wonen (incl pleegzorg) en kleinere J&O aanbieders

Contractbeheerder

 • Tirza Bakker

Data-analist

 • Cindy Voskuilen
 • Lisette Zuurbier

Projectondersteuning

 • Jeannine Bullee
 • Annoek Buskermolen-van der Belt
 • Manon Gerrard
 • Lonneke Groot-Passchier
 • Nancy Winter-van der Schaaf
 • Pauline Kriek-Boerma
 • Eva van der Lans

Financien

 • Sarah Bahi
 • Ismael el Barzouhi
 • Pieter Koole
 • Merel de Koning-De Sleeuw

Secretariaat

 • Yvonne van Rossum-Dool
 • Eva Burmeister

Stafmedewerker

 • Sanneke de Lint

Algemeen e-mailadres: jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon Servicedesk Jeugdhulp: 071 523 90 30

Overzicht medewerkers Jeugdbeschermingstafel

Voorzitter Jeugdbeschermingstafel

Jerre Uphoff, 06 826 052 39
Nancy Cooman, 06 317 987 29

Secretaris Jeugdbeschermingstafel

Secretaris,  06 317 990 17
E-mailadres; Secretarisjbt@so-zorghollandrijnland.nl

Contact gemeenten

Elke gemeente heeft de toegang tot hulp aan jeugdigen op haar eigen manier georganiseerd.

Contact

LET OP: onze contactgegevens zijn per 1 januari 2023 gewijzigd.

Servicedesk jeugdhulp

Mail
jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon
071 523 90 30
Voor wie
Jeugdhulpaanbieders, verwijzers, gemeenten.

Waarvoor

 • Communicatie over het berichtenverkeer (toewijzin- gen, facturatie) van jeugdhulp
 • Het vragen om advies rondom de inzet van een gecontracteerde jeugd- hulpaanbieder of over het aanbod binnen het ingekochte zorglandschap.
 • Het indienen van aanvragen of verlengingen voor verschillende regelingen, zoals: Nee, tenzij; verlengde jeugdhulp; AZC cliënten; WPB 2022; etc.

Expertteam

Mail
expertteamjeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon
071 523 90 30
Voor wie
Verwijzers en jeugdhulpaanbieders.

Waarvoor

 • Het indienen van nieuwe aanvragen of verlengingen voor niet gecontracteerde zorg voor jeugdigen die onder de regio Holland Rijnland vallen.
 • De communicatie met niet gecontracteerde jeugdhulp- aanbieders betreffende offertes, tarieven en maatwerkcontracten.
 • Het vragen van advies over de inzet van een niet-gecontrac- teerde jeugdhulpaanbieder of over het aanbod binnen of buiten het ingekochte zorglandschap.

Financiën

Mail
financien@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon
071 523 90 30
Voor wie
Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en leveranciers van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.

Waarvoor

 • Jeugdhulpaanbieders: vragen stellen over financiën, verantwoording, afrekening, tarieven (en indexatie) betalingen en controles.
 • Gemeenten: vragen over de begroting en prognose jeugdhulpmiddelen, facturen verzonden aan gemeenten, realisatie en uitputting jeugd-hulpkosten (regionaal of per gemeente).
 • Leveranciers: versturen van facturen (PDF), vragen over openstaande bedragen (crediteuren) en offertes, overeenkomsten en orderbonnen.

Jeugdbeschermingstafel

Jerre Uphoff, voorzitter, 06 826 052 39
Nancy Cooman, voorzitter, 06 317 987 29

Secretaris, 06 317 990 17
E-mailadres; Secretarisjbt@so-zorghollandrijnland.nl

Voor wie
Melders van een VTO en ketenpartners.

Waarvoor

 • Het indienen van verzoeken tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming (VTO’s).
 • Het aanvragen van verleningsbesluiten voor jeugdigen die in regio Holland Rijnland wonen of jeugdigen die verbonden zijn aan regio Holland Rijnland door het Woonplaatsbeginsel.

Secretariaat

Mail
secretariaat@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon
071 523 90 70
Voor wie
Iedereen die contact wil met de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.
Waarvoor
Van harte welkom om contact op te nemen met het secretariaat voor algemene vragen en het inplannen van afspraken.

Back To Top Ga naar de inhoud