skip to Main Content

Missie

De Serviceorganistie Zorg Holland Rijnland draagt bij aan het realiseren van een adequaat aanbod van passende en betaalbare jeugdhulp voor kinderen en gezinnen die het echt nodig hebben. Dit gebeurt in opdracht van de deelnemende gemeenten in regio Holland Rijnland.

Contact

LET OP: onze contactgegevens zijn per 1 januari 2023 gewijzigd.

Servicedesk jeugdhulp

Mail
jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon
071 523 90 30
Voor wie
Jeugdhulpaanbieders, verwijzers, gemeenten.

Waarvoor

 • Communicatie over het berichtenverkeer (toewijzin- gen, facturatie) van jeugdhulp
 • Het vragen om advies rondom de inzet van een gecontracteerde jeugd- hulpaanbieder of over het aanbod binnen het ingekochte zorglandschap.
 • Het indienen van aanvragen of verlengingen voor verschillende regelingen, zoals: Nee, tenzij; verlengde jeugdhulp; AZC cliënten; WPB 2022; etc.

Expertteam

Mail
expertteamjeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon
071 523 90 30
Voor wie
Verwijzers en jeugdhulpaanbieders.

Waarvoor

 • Het indienen van nieuwe aanvragen of verlengingen voor niet gecontracteerde zorg voor jeugdigen die onder de regio Holland Rijnland vallen.
 • De communicatie met niet gecontracteerde jeugdhulp- aanbieders betreffende offertes, tarieven en maatwerkcontracten.
 • Het vragen van advies over de inzet van een niet-gecontrac- teerde jeugdhulpaanbieder of over het aanbod binnen of buiten het ingekochte zorglandschap.

Financiën

Mail
financien@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon
071 523 90 30
Voor wie
Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en leveranciers van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.

Waarvoor

 • Jeugdhulpaanbieders: vragen stellen over financiën, verantwoording, afrekening, tarieven (en indexatie) betalingen en controles.
 • Gemeenten: vragen over de begroting en prognose jeugdhulpmiddelen, facturen verzonden aan gemeenten, realisatie en uitputting jeugd-hulpkosten (regionaal of per gemeente).
 • Leveranciers: versturen van facturen (PDF), vragen over openstaande bedragen (crediteuren) en offertes, overeenkomsten en orderbonnen.

Jeugdbeschermingstafel

Mail
jeugdbeschermingstafel@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon
071 523 90 30
Voor wie
Melders van een VTO en ketenpartners.

Waarvoor

 • Het indienen van verzoeken tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming (VTO’s).
 • Het aanvragen van verleningsbesluiten voor jeugdigen die in regio Holland Rijnland wonen of jeugdigen die verbonden zijn aan regio Holland Rijnland door het Woonplaatsbeginsel.

Secretariaat

Mail
secretariaat@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon
071 523 90 30
Voor wie
Iedereen die contact wil met de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.
Waarvoor
Van harte welkom om contact op te nemen met het secretariaat voor algemene vragen en het inplannen van afspraken.

Nieuwsbrieven

Gemeenten

Serviceorganisatie Zorg werkt voor de volgende gemeenten:

 1. Hillegom
 2. Katwijk
 3. Leiden
 4. Leiderdorp
 5. Lisse
 6. Nieuwkoop
 7. Noordwijk
 8. Oegstgeest
 9. Teylingen
 10. Zoeterwoude
 11. Alphen aan den Rijn *
 12. Kaag en Braassem *

* De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem kopen de gespecialiseerde jeugdhulp zelf in. Voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp maken deze gemeenten wel gebruik van de Serviceorganisatie Zorg.
Kaart werkgebied SOZ

Organisatie

De Serviceorganisatie Zorg is opgericht door de deelnemende gemeenten in regio Holland Rijnland en regelt alle zaken rond inkoop en het contracteren van jeugdhulp. Serviceorganisatie Zorg maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling (GR) Holland Rijnland. Gezamenlijk inkopen van jeugdhulp is efficiënter en zorgt ervoor dat kinderen en gezinnen passende en betaalbare jeugdhulp ontvangen.
Organogram Serviceorganisatie Zorg (Voor een beschrijving: zie de tekstversie van het organogram)

Tekstversie van het organogram

Overzicht medewerkers Serviceorganisatie Zorg + algemene contactgegevens

Directeur

Mieke Hogervorst

Contractmanager (en bijbehorende segmenten)

Astrid van den Berg | Segment 1. Behandeling met verblijf; Segment 7. Veiligheid
Linda van den Brand | Segment 4. Ambulant
Monique Duindam | Segment 1. Behandeling met verblijf; Segment 6. Crisis
Maaike Elzenaar | Segment 4. Ambulant; Segment 7. Veiligheid
Esther Huijbers
Cecile de Munk | Segment 3. Dagbehandeling (dagbesteding); Segment 5. Onderwijs
Kevin Osei Assibey | Segment 4. Ambulant
Linda Nijholt | Segment 3. Dagbehandeling (dagbesteding)
Misha van Vugt | Segment 6. Crisis
Debby van Zanten | Segment 2. Wonen

Contractbeheerder

Tirza Bakker

Data-analist

Cindy Voskuilen
Lisette Zuurbier

Projectondersteuning

Jeannine Bullee
Annoek Buskermolen-van der Belt
Manon Gerrard
Lonneke Groot-Passchier
Beau Stuijt
Nancy Winter-van der Schaaf

Financien

Sarah Bahi
Ismael el Barzouhi
Ravi Harpal
Pieter Koole
Zeljko Pajic

Secretariaat

Yvonne van Rossum-Dool

Algemeen e-mailadres: jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon Servicedesk Jeugdhulp: 071-5239030

Overzicht medewerkers Jeugdbeschermingstafel

Voorzitter Jeugdbeschermingstafel

Jerre Uphoff
Nancy Cooman

Secretaris Jeugdbeschermingstafel

Eva Burmeister

Algemeen e-mailadres: jeugdbeschermingstafel@so-zorghollandrijnland.nl

Contact gemeenten

Elke gemeente heeft de toegang tot hulp aan jeugdigen op haar eigen manier georganiseerd.

Back To Top