skip to Main Content

Monitoring

Ieder half jaar verschijnt een rapportage over het jeugdhulpgebruik in de regio. De afgelopen jaren heeft de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland veel geïnvesteerd in het genereren van goede en betrouwbare data uit het automatisch berichtenverkeer. Alle aanbieders factureren sinds 2019 via het berichtenverkeer. Hierdoor is het berichtenverkeer een belangrijke bron van informatie.

Dashboard voor gemeenten in besloten omgeving

Sinds 2019 is in samenwerking met een extern data-adviesbureau een aantal dashboards ontwikkeld op basis van de data uit het automatisch berichtenverkeer. Eerst is geïnvesteerd in interne dashboards ter ondersteuning van de contractwerkzaamheden van de contractmanagers. Het contractmanagement-, risico en bekostigingsdashboard zijn nu operationeel en het prognosemodel (inzicht in tijdigheid facturatie) zijn in ontwikkeling. In 2020 is gestart met het project zorgpaden. Inzicht in zorgpaden en zorggebruik geeft handvatten om sturing aan te brengen in het inkoopbeleid.

Jaarrapportage

Voor vragen op het gebied van data en monitoring kunt u contact opnemen met Cindy Voskuilen (c.voskuilen@so-zorghollandrijnland.nl) of Lisette Zuurbier (l.zuurbier@so-zorghollandrijnland.nl).

Invulformulier signalen/klachten

Voor het eenvoudig en op een slimme manier doorgeven van een signaal of klacht aan de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland is een invulformulier opgesteld.

Belangrijke disclaimer

  • Er wordt van de melder verwacht dat voor het invullen van het formulier de melder zelf, voor zover mogelijk, acties heeft ondernomen om de klacht/signaal op te lossen met de betreffende organisatie. Door hier contact mee op te nemen en zoveel als mogelijk tot een oplossing te komen.
  • De Serviceorganisatie Zorg zal, afhankelijk van het soort klacht/signaal, niet op elke individuele klacht/signaal actie ondernemen of terugkoppeling geven. Middels dit formulier worden wel alle signalen en klachten geregistreerd. Dit helpt enorm om proactief alle signalen en klachten te verzamelen en mogelijke patronen te herkennen. Dit kan daarmee bijdragen aan eerdere en constructievere gesprekken over de signalen/klachten.
Back To Top Ga naar de inhoud