skip to Main Content

1. Facturen en betalingen

 1. Ik heb een factuur ingediend wanneer wordt deze verwerkt?
  Alle ontvangen Jw323 berichten worden binnen 5 werkdagen verwerkt. U ontvangt een Jw325 wanneer het bericht is afgerond. Mocht u geen retourbericht hebben ontvangen dan adviseren wij u een mail te sturen naar jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl
 2. Wanneer wordt mijn declaratie betaald?
  De wettelijke betaaltermijn voor facturen/declaraties is 30 dagen. Serviceorganisatie Zorg maakt echter elke twee weken een betaling op. Facturen/declaraties die zijn verwerkt en goedgekeurd vóór de dinsdag van desbetreffende week zullen hierin worden meegenomen.
 3. Mag ik ook buiten het berichtenverkeer factureren?
  Alle gecontracteerde aanbieders moeten via het berichtenverkeer declareren. Uitsluitend facturen welke niet aan een BSN gekoppeld kunnen worden kunnen via de mail aan de Servicedesk worden verstuurd. Deze moeten wel worden opgesteld onder de voorwaarden zoals opgenomen in het protocol bedrijfsvoering (Zie 6.2 op deze pagina.).
 4. Ik wil mijn IBAN wijzigen hoe doe ik dat?
  Gecontracteerde aanbieders kunnen de bedrijfsgegevens via VendorLink wijzigen. Zodra de wijziging verwerkt is ontvangt u hier via VendorLink bericht over.
 5. Op welke productcode moet ik declareren?
  Declaratie moet altijd plaatsvinden op subcodes wanneer deze zijn opgenomen. De codes zijn opgenomen in uw bijlage 11 welke via VendorLink is verstuurd. Toewijzingen kunnen ook worden aangevraagd op een subcode. In dit geval is het alleen mogelijk desbetreffende subcode te declareren.
 6. Waarom is mijn goedgekeurde factuur niet uitbetaald?
  Wanneer uw bericht technisch is goedgekeurd dan is dit opgenomen in het Jw325 bericht. Wanneer uw maximale bestedingsruimte is bereikt of de indientermijn van 1 kalendermaand is overschreden dan zal uw factuur niet betaalbaar worden gesteld. Vragen over niet betaalbaar gestelde facturen kunt u stellen via financien@so-zorghollandrijnland.nl

2.       Contractbepalingen

 1. Waar zie ik voor welke producten en tarieven ben ik gecontracteerd?
  Via VendorLink is bijlage 11 naar u verstuurd. In dit document ziet u alle producten, tarieven en maximale bestedingsruimte per boekjaar.
 2. Wat is mijn maximale bestedingsruimte en hoeveel heb ik hier al van gebruikt?
  De maximale bestedingsruimte is opgenomen in de bijlage 11. U dient de uitnutting van de bestedingsruimte zelf te monitoren.

3.       Toewijzingen

 1. Ik heb een Jw315/317 ingediend en geen retour
  Alle ontvangen Jw-berichten worden door SO Zorg Holland Rijnland binnen 5 werkdagen verwerkt. U ontvangt na verwerking bijbehorend retourbericht. Mocht u geen retourbericht hebben ontvangen dan adviseren wij u een mail te sturen naar jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl. Als u hierbij het Vecozo referentienummer van het bericht vermeld dan kunnen wij het bericht opzoeken binnen het GGK.
 2. Het verzoek om toewijzing is afgekeurd, vermelding stapeling, wat betekent dit?
  Er is nog een actieve voorziening binnen ons systeem voor een zelfde organisatie, productcode en (gedeeltelijke) periode.
 3. Mijn ingediende iJw bericht is afgekeurd. Heeft u een retourbericht ontvangen?
  In geval van afkeur is er altijd een retourcode opgenomen. Op deze website kunt u de codelijsten van release 3.2 bekijken. Hierin staan de retourcodes opgenomen. In geval van afkeur op woonplaatsbeginsel dan is de gemeentecode van de juiste gemeente opgenomen.
 4. Waarom is de einddatum en/of het volume van mijn Jw315/Jw317 aangepast?
  Wanneer er voor een aangevraagd product kaders zijn gesteld kan het zijn dat een einddatum wordt aangepast. Desbetreffende kaders zijn opgenomen in het protocol bedrijfsvoering in bijlage 10. In geval van een maatwerkcontract is de productinformatie opgenomen in bijlage 2 van de verklaring van instemming leidend.
 5. Wanneer stuur ik een Jw317 bericht?
  U kunt een reeds toegekende voorziening wijzigen d.m.v. het Jw317 bericht. Voor het indienen van een wijzigingsbericht dient de voorziening nog actief te zijn. U kunt de einddatum en het volume dan wijzigen. Zodra toegekende voorziening de einddatum heeft bereikt is dit niet meer mogelijk.
 6. Wat is de gemeentecode van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland?
  Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland heeft geen gemeentecode, wij zijn een gemeenschappelijke regeling. U dient de gemeentecode van de verantwoordelijke gemeente te hanteren.
 7. Waarom worden mijn toewijzingen voor gemeente Alphen aan den Rijn niet toegekend?
  Gemeente Alphen aan den Rijn is alleen aangesloten bij Holland Rijnland op het gebied van JB/JR en gesloten jeugdhulp. Uitsluitend de Jw315/Jw317 berichten waarin desbetreffende producten zijn opgenomen worden bij de SOZ afgeleverd. Voor alle andere zorg kunt u zich richten tot gemeente Alphen aan den Rijn.
 8. Ik krijg de melding, past niet binnen contract, wat moet ik doen?
  Er is een categoriecode en/of productcode aangevraagd welke niet is opgenomen in uw bijlage 11. De categoriecode komt binnen Holland Rijnland altijd overeen met de eerste twee cijfers van de productcode.
 9. Er gaat een jeugdige verhuizen naar jullie regio, hoe ga ik dit vormgeven?
  De latende gemeente is verantwoordelijk voor de warme overdracht naar een nieuwe gemeente. De latende gemeente kan contact opnemen met de SO Zorg Holland Rijnland voor de administratieve afhandeling. Wanneer de overdracht akkoord is bevonden kan er een Jw315 bericht worden ingediend.
 10. Ik wil extra uren aanvragen voor basisGGZ, hoe doe ik dit?
  U kunt bij uw contractmanager per mail een onderbouwing op BSN niveau aanleveren. Zorg ervoor dat deze mail beveiligd wordt verzonden. Na akkoord vanuit het contractmanagement kan er een Jw317 bericht worden ingediend.

4.       AZC

 1. Hoe verloopt de financiering voor een client in zorg vanuit AZC Katwijk?
  Een toelichting op het werkproces rondom zorgtoewijzing AZC cliënten is opgenomen in het protocol bedrijfsvoering. (Zie 6.2 op deze pagina.) Zie 5.3.7.

5.       Verlengde Jeugdhulp

 1. Hoe zit het met financiering na 18 jaar?
  GGZ wordt vanuit de zorgverzekeringswet vergoedt. Voor de overige hulp moet er gekeken worden of er andere voorliggende voorzieningen zijn zoals bijvoorbeeld de WMO. Als er geen voorliggende voorzieningen kunnen worden aangesproken dan kan er verlengde jeugdhulp worden aangevraagd. Wanneer er verlengde jeugdhulp wordt toegekend, wordt er geen extra budget meegegeven. Pleegzorg en verblijf in een gezinshuis worden tot het 21e levensjaar vergoed vanuit de jeugdwet. Hiervoor hoeft geen aanvraag verlengde jeugdhulp te worden ingediend. Voor aanvullende informatie raadpleeg het protocol bedrijfsvoering te vinden in het protocol bedrijfsvoering (Zie 6.2 op deze pagina.)
 2. Ik wil verlengde jeugdhulp aanvragen. Hoe doe ik dit?
  Verlengde jeugdhulp kan uitsluitend worden aangevraagd door de zorgaanbieder die de zorg levert. In het protocol bedrijfsvoering is een toelichting opgenomen onder 5.3.2. Voortgezette jeugdhulp. (Zie 6.2 op deze pagina.)

6. Overig

 1. Ik heb een bepaling jeugdhulp gekregen, heeft SERVICEORGANISATIE ZORG HOLLAND RIJNLAND deze bepaling nodig?
  Holland Rijnland is een beschikkingsvrije regio. Zodra u een bepaling heeft ontvangen dan moet deze worden opgenomen in uw eigen dossier. SO Zorg Holland Rijnland hoeft hier geen kopie van te ontvangen.
 2. Download hier het protocol bedrijfsvoering | 534 kb |

7. Contact en bereikbaarheid

 1. Hoe kan ik de Servicedesk het best bereiken?
  We adviseren u een mail te sturen naar jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl Uw mail wordt beantwoord binnen 5 dagen. De Servicedesk is geopend voor telefoontjes tussen 9.30-12.00 en 13.00-14.30 op ma/di/woe/do.

Overige contactgegevens.

Back To Top Ga naar de inhoud