skip to Main Content

Nieuwsbrief maart 2023

Gezamenlijke nieuwsbrief samenwerkende gemeenten jeugdhulp Holland Rijnland en Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Via deze nieuwsbrief houden wij u regelmatig op de hoogte van wat er speelt op het dossier Jeugdhulp in de regio Holland Rijnland. De regio Holland Rijnland bestaat uit 3 sub-regio’s: Leidse regio, Duin- en Bollenstreek en de Rijnstreek. 

Deze nieuwsbrief is een samenwerking tussen de samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland en de Serviceorganisatie Zorg. De samenwerkende gemeenten vormen een netwerkorganisatie van 12 gemeenten die samen het programma jeugdhulp handen en voeten geven. Dit programma bestaat uit 7 jeugdhulpsegmenten: behandeling met verblijf, wonen, dagbehandeling/ dagbesteding, ambulante hulp, crisishulp en veiligheid. De Serviceorganisatie Zorg is een gemeenschappelijke regeling en verzorgt de uitvoering en facilitering op het gebied van inkoop, contracten, financiën, dataverzameling en de Jeugdbeschermingstafel.

Gezamenlijke website

Momenteel wordt ook gewerkt aan een gezamenlijke invulling van de website www.jeugdhulphollandrijnland.nl. Zodra deze gereed is wordt u hierover geïnformeerd.

Doorsturen en reageren

Voelt u vrij om deze nieuwsbrief door te sturen aan collega’s of andere medewerkers in de Jeugdhulp die geïnteresseerd kunnen zijn in het nieuws. Opgeven voor de nieuwsbrief kan via het emailadres onderaan deze nieuwsbrief. Voor vragen of opmerkingen en het aanleveren van copy kunt u terecht bij Jolanda Joossen: j.joossen@leiden.nl

Veel leesplezier!


Werken bij Serviceorganisatie Zorg: maak kennis op de inhouse-dag

Vanwege de uitbreiding van diensten aan gemeenten heeft Serviceorganisatie Zorg vacatures open gesteld voor de functies van contractmanager en financieel adviseur. Op 31 maart vindt een inhouse-dag plaats tijdens welke je kennis kunt maken met onze organisatie.

Lees verder

Wachtlijsten aanpakken, nu!

De wachtlijsten in de Jeugdzorg nemen toe. Jeugdhulpverleners slaan alarm en geven aan dat de huidige situatie schadelijk is voor ouders en kinderen. Daarom werken de samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland in 2023 aan een integrale aanpak om de wachttijden terug te dringen.

Lees verder

Serviceorganisatie Zorg breidt dienstverlening uit naar Kaag en Braassem en Voorschoten

De gemeenten Voorschoten en Kaag en Braassem hebben besloten per 2024 volledig gebruik te willen maken van de dienstverlening van de Serviceorganisatie Zorg. Dit heeft gevolgen voor aanbieders die jeugdhulp leveren aan cliënten uit deze gemeenten.

Lees verder

 


Regionale Experttafel Holland Rijnland – de eerste maanden na de start

Sinds 1 oktober 2022 is de Regionale Experttafel (RET) in Holland Rijnland volledig operationeel. De RET biedt consultatie en advies bij complexe hulpvragen. Hoewel de RET dus nog maar relatief kort operationeel is, zijn de eerste resultaten al zichtbaar.

Lees verder

 


Opbrengst van 2022: jeugdhulp ontwikkelt zich verder

In 2022 is weer hard (samen)gewerkt om de gespecialiseerde jeugdhulp te verbeteren. Wat hebben ouders en kinderen kunnen merken van deze inspanningen? Hier volgen enkele voorbeelden.

Lees verder

 


Terugblik 2022 en vooruitblik 2023 SO Zorg

2022 was een intensief jaar voor de Serviceorganisatie Zorg in verband met de voorbereiding op de verzelfstandiging. 2023 zal een even intensief jaar worden in verband met de voorbereiding op aanhaking gemeente Voorschoten en uitbreiding dienstverlening aan gemeente Kaag en Braassem.

Lees verder

 


Ontwikkelingen JeugdzorgPlus

In het afgelopen jaar is het aantal JeugdzorgPlus-plaatsingen in een fors tempo afgenomen. Hoewel dit enerzijds een positieve ontwikkeling is, kent deze ontwikkeling ook nadelige gevolgen. Dit betreft met name de financiële situatie van de jeugdhulpaanbieders die JeugdzorgPlus aanbieden.

Lees verder

 


Grote opkomst bij Kick-off bijeenkomst Serviceorganisatie Zorg

Op 26 januari jl. vond een kick-off bijeenkomst plaats van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland. Met een mooi inhoudelijk programma werd gevierd dat de Serviceorganisatie Zorg sinds 1 januari 2023 op eigen benen staat.

Lees verder

 


Evaluatie Samen Werken aan Veiligheid

In de pilot Samenwerken aan Veiligheid werken lokale Jeugdteam samen met medewerkers van gecertificeerde instellingen (GI’s) voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het doel is om de veiligheid van het gezin beter te beschermen. De samenwerking krijgt steeds beter vorm, zo blijkt uit de evaluatie.

Lees verder
Back To Top Ga naar de inhoud