skip to Main Content

Meld u aan voor de nieuwsbrief

* Verplicht

Nieuws

Nieuwsbrieven

Maart 2024

Lees hier de gezamenlijke nieuwsbrief samenwerkende gemeenten jeugdhulp Holland Rijnland en Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Oktober 2023

Lees hier de gezamenlijke nieuwsbrief samenwerkende gemeenten jeugdhulp Holland Rijnland en Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Juni 2023

Lees hier de gezamenlijke nieuwsbrief samenwerkende gemeenten jeugdhulp Holland Rijnland en Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Maart 2023

Lees hier de gezamenlijke nieuwsbrief samenwerkende gemeenten jeugdhulp Holland Rijnland en Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

December 2022

Lees hier de gezamenlijke nieuwsbrief samenwerkende gemeenten jeugdhulp Holland Rijnland en Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
847 kb

Contact

LET OP: onze contactgegevens zijn per 1 januari 2023 gewijzigd.

Servicedesk jeugdhulp

Mail
jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon
071 523 90 30
Voor wie
Jeugdhulpaanbieders, verwijzers, gemeenten.

Waarvoor

 • Communicatie over het berichtenverkeer (toewijzin- gen, facturatie) van jeugdhulp
 • Het vragen om advies rondom de inzet van een gecontracteerde jeugd- hulpaanbieder of over het aanbod binnen het ingekochte zorglandschap.
 • Het indienen van aanvragen of verlengingen voor verschillende regelingen, zoals: Nee, tenzij; verlengde jeugdhulp; AZC cliënten; WPB 2022; etc.

BBR-team

Mail
bbr@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon
071 523 90 95
Voor wie
Verwijzers en jeugdhulpaanbieders.

Waarvoor

 • Het indienen van nieuwe aanvragen of verlengingen voor de BBR. Het kan gaan om wel of niet gecontracteerde zorg voor jeugdigen die onder de regio Holland Rijnland vallen.
 • Voor consult en advies bel de zorgbemiddelaar:
  • Iedere maandag tussen 13.00- 14.00
  • Iedere donderdag tussen 13.00- 14.00
 • Is er sprake van een crisissituatie waarbij de inzet van de BBR route noodzakelijk is? Neem contact op via  071 523 90 30.

Financiën

Mail
financien@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon
071 523 90 30
Voor wie
Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en leveranciers van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.

Waarvoor

 • Jeugdhulpaanbieders: vragen stellen over financiën, verantwoording, afrekening, tarieven (en indexatie) betalingen en controles.
 • Gemeenten: vragen over de begroting en prognose jeugdhulpmiddelen, facturen verzonden aan gemeenten, realisatie en uitputting jeugd-hulpkosten (regionaal of per gemeente).
 • Leveranciers: versturen van facturen (PDF), vragen over openstaande bedragen (crediteuren) en offertes, overeenkomsten en orderbonnen.

Jeugdbeschermingstafel

Jerre Uphoff, voorzitter, 06 826 052 39
Nancy Cooman, voorzitter, 06 317 987 29

Secretaris, 06 317 990 17
E-mailadres; Secretarisjbt@so-zorghollandrijnland.nl

Voor wie
Melders van een VTO en ketenpartners.

Waarvoor

 • Het indienen van verzoeken tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming (VTO’s).
 • Het aanvragen van verleningsbesluiten voor jeugdigen die in regio Holland Rijnland wonen of jeugdigen die verbonden zijn aan regio Holland Rijnland door het Woonplaatsbeginsel.

Secretariaat

Mail
secretariaat@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon
071 523 90 70
Voor wie
Iedereen die contact wil met de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.
Waarvoor
Van harte welkom om contact op te nemen met het secretariaat voor algemene vragen en het inplannen van afspraken.

Back To Top Ga naar de inhoud