skip to Main Content

Serviceorganisatie Zorg

Contact

LET OP: onze contactgegevens zijn per 1 januari 2023 gewijzigd.

Servicedesk jeugdhulp

Mail
jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon
071 523 90 30
Voor wie
Jeugdhulpaanbieders, verwijzers, gemeenten.

Waarvoor

 • Communicatie over het berichtenverkeer (toewijzin- gen, facturatie) van jeugdhulp
 • Het vragen om advies rondom de inzet van een gecontracteerde jeugd- hulpaanbieder of over het aanbod binnen het ingekochte zorglandschap.
 • Het indienen van aanvragen of verlengingen voor verschillende regelingen, zoals: Nee, tenzij; verlengde jeugdhulp; AZC cliënten; WPB 2022; etc.

Expertteam

Mail
expertteamjeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon
071 523 90 30
Voor wie
Verwijzers en jeugdhulpaanbieders.

Waarvoor

 • Het indienen van nieuwe aanvragen of verlengingen voor niet gecontracteerde zorg voor jeugdigen die onder de regio Holland Rijnland vallen.
 • De communicatie met niet gecontracteerde jeugdhulp- aanbieders betreffende offertes, tarieven en maatwerkcontracten.
 • Het vragen van advies over de inzet van een niet-gecontrac- teerde jeugdhulpaanbieder of over het aanbod binnen of buiten het ingekochte zorglandschap.

Financiën

Mail
financien@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon
071 523 90 30
Voor wie
Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en leveranciers van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.

Waarvoor

 • Jeugdhulpaanbieders: vragen stellen over financiën, verantwoording, afrekening, tarieven (en indexatie) betalingen en controles.
 • Gemeenten: vragen over de begroting en prognose jeugdhulpmiddelen, facturen verzonden aan gemeenten, realisatie en uitputting jeugd-hulpkosten (regionaal of per gemeente).
 • Leveranciers: versturen van facturen (PDF), vragen over openstaande bedragen (crediteuren) en offertes, overeenkomsten en orderbonnen.

Jeugdbeschermingstafel

Mail
jeugdbeschermingstafel@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon
071 523 90 30
Voor wie
Melders van een VTO en ketenpartners.

Waarvoor

 • Het indienen van verzoeken tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming (VTO’s).
 • Het aanvragen van verleningsbesluiten voor jeugdigen die in regio Holland Rijnland wonen of jeugdigen die verbonden zijn aan regio Holland Rijnland door het Woonplaatsbeginsel.

Secretariaat

Mail
secretariaat@so-zorghollandrijnland.nl
Telefoon
071 523 90 30
Voor wie
Iedereen die contact wil met de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.
Waarvoor
Van harte welkom om contact op te nemen met het secretariaat voor algemene vragen en het inplannen van afspraken.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

* Verplicht
Back To Top