skip to Main Content

Nieuwsbrief oktober 2023

Via deze nieuwsbrief houden wij u regelmatig op de hoogte van wat er speelt op het dossier Jeugdhulp in de regio Holland Rijnland. Voelt u vrij om deze nieuwsbrief door te sturen aan collega’s of andere medewerkers in de Jeugdhulp die geïnteresseerd zijn in het nieuws. Opgeven voor de nieuwsbrief kan via het emailadres onderaan deze nieuwsbrief. Voor vragen of opmerkingen en het aanleveren van copy kunt u terecht bij Jolanda Joossen: j.joossen@leiden.nl.
Veel leesplezier!


Aanpak wachttijden in volle vaart verder

Een belangrijke prioriteit van de samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland is om de wachttijden terug te dringen. Afgelopen zomer zijn gesprekken gevoerd met bestuurders van diverse gecontracteerde aanbieders, toegangsteams en Gecertificeerde Instellingen over mogelijke oplossingsrichtingen. In de komende maanden worden deze oplossingsrichtingen uitgewerkt om vanaf 1 januari 2024 te kunnen starten met het kleinschalig ontwerpen en testen van deze oplossingen.

Lees verder

 


Inspiratiesessie Toekomst Jeugdhulp

Tijdens de eerste van een serie van drie inspiratiesessie over de toekomst van de Jeugdhulp in Holland Rijnland, ontvingen sommige aanwezigen een boemerang uit handen van Sharon Stellaard en Marije van den Berg. Ze kregen deze omdat ze een idee naar voren brachten dat brak met de oude ingesleten patronen. Anderen moesten hun boemerang inleveren, omdat ze juist terugvielen in een oud patroon.

Lees verder

 


Steeds betere aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp in Holland Rijnland

Om de aansluiting tussen het onderwijs en de jeugdhulp te verbeteren, is een duidelijke gezamenlijke sturing op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau nodig. Dit voorjaar is een bestuurlijke regiegroep, bestaande uit een afvaardiging van de gemeenten en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gestart met een kick-off. Op 31 augustus heeft de eerste inhoudelijke bijeenkomst plaatsgevonden.

Lees verder

 


Aanstellen van een regionale procesregisseur onderwijs-zorg continuüm

De bestuurlijke regiegroep onderwijs-jeugdhulp Holland Rijnland heeft eind augustus besloten om voor een periode van 2 jaar een regionale procesregisseur onderwijs-zorg continuüm aan te stellen. De regionale procesregisseur voert regie met mandaat van zowel gemeenten als onderwijs en zal met de verschillende betrokken organisaties het continuüm onderwijs-zorg verder in kaart brengen en verbeteren. Geïnteresseerd: lees snel verder.

Lees verder

 


Terugblik algemene ontwikkeltafel 14 september

Enkele keren per jaar organiseert de Serviceorganisatie Zorg (SO Zorg) een algemene ontwikkeltafel voor alle jeugdhulpaanbieders. Tijdens deze tafels worden onder meer contractuele wijzigingen besproken en kunnen ook andere onderwerpen die voor alle aanbieders van belang zijn aan de orde komen.

Op 14 september werden een aantal zaken ingebracht die goed zijn om nog eens op een rij te zetten.

Lees verder

 


Begrotingsmaatregelen gespecialiseerde Jeugdhulp

De wethouders in Holland Rijnland hebben met elkaar afgesproken dat er maatregelen nodig zijn om vanaf 2026 binnen de afgesproken begroting van ruim 100 miljoen per jaar te blijven. Twee maatregelen worden de komende maanden uitgewerkt met als doel dat deze per 1 januari 2024 ingaan.

Lees verder

 Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar: → jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl

Back To Top Ga naar de inhoud