skip to Main Content

Webinar ‘een andere kijk op jeugdhulp’ in Holland Rijnland voor journalisten 10 maart 2022

Door andere kijk op jeugdhulp oorzaak jeugdprobleem beter in beeld

‘Sneller de juiste oplossing voor kinderen en jongeren’

Gemeenten in Holland Rijnland presenteerden tijdens een webinar op 10 maart jl. hun nieuwe jeugdhulpaanpak. Met een brede integrale blik wordt vanaf dit jaar naar de situatie van het hele gezin gekeken. Het kan zijn dat de kinderen of jongeren symptomen hebben van een probleem dat ergens anders in het gezin geworteld zit. Zo komt beter in beeld wat echt nodig is in het gezin en wordt sneller de juiste aanpak gevonden.

Gemeenten hebben in samenwerking met jeugdhulpaanbieders in 2021 een nieuwe inkoopstrategie ontwikkeld om de gewijzigde aanpak dit jaar mogelijk te maken. Werken op basis van segmenten waarin diverse jeugdhulpvormen zijn ondergebracht, vormt het uitgangspunt. Door de segmentindeling is er beter zicht op verschillende vormen van jeugdhulp en het hele zorglandschap. Dankzij de integrale samenwerking en de organisatie van jeugdhulp op basis van deze segmenten krijgen de kinderen en gezinnen die het echt nodig hebben, passende en betaalbare jeugdhulp. Het gaat hierbij om de segmenten:
1. Behandeling met verblijf; 2. Wonen; 3. Dagbesteding en dagbehandeling; 4. Ambulante jeugdhulp; 5. Jeugdhulp op school; 6. Crisis en 7. Veiligheid.

Gemeenten gaan ook meer de verbinding leggen met het lokale voorveld en met andere lokale beleidsvelden zoals sport, cultuur, participatie, onderwijs, Wmo, wonen en gezondheid. Dankzij de integrale samenwerking met maatschappelijke partners en gecontracteerde jeugdhulpaanbieders krijgen kinderen en jongeren zoveel mogelijk direct de juiste hulp op het juiste moment. Soms wordt meteen zware hulp ingezet en in andere situaties kan lichte hulp voldoende zijn; zoveel mogelijk dichtbij huis. In het webinar zijn twee concrete voorbeelden toegelicht: 1. Jeugdhulp op school (bijlage) en 2. Praktijkondersteuner jeugdhulp in de huisartsenpraktijk (bijlage).

Corien van Starkenburg, Voorzitter Jeugd Holland Rijnland en wethouder gemeente Katwijk vult aan: “We gaan steeds meer kijken naar welke uitdagingen bij het ‘gewone’ opvoeden en opgroeien horen. Vanuit deze gedachte worden gezinnen versterkt. De specialistische jeugdhulp blijft zo passend en betaalbaar voor diegenen die het echt nodig hebben.”

Jeugdhulpregio Holland Rijnland bestaat uit drie samenwerkende subegio’s: de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude); Regio Duin en Bollen (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen) en de Rijnstreek (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop).

Back To Top Ga naar de inhoud