skip to Main Content

Terugkoppeling Themacafé Jeugdhulp: Hoe organiseren we de jeugdhulp vanaf 2020?

Jeugdhulp na 2020Logo jeugdhullp 2020

Het Themacafé van woensdagavond 23 mei stond in het teken van de toekomst van de Jeugdhulp. Al sinds 2006 werken gemeenten binnen Holland Rijnland nauw samen bij het bieden van hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen. Inmiddels wordt gewerkt aan de inkoopstrategie voor de periode na 2020. Hoe de ervaringen van de afgelopen jaren en actuele ontwikkelingen daarin worden meegenomen, werd tijdens het Themacafé uit de doeken gedaan.

Het Themacafé werd gehouden in de Leo Kannerschool voor voortgezet onderwijs in Oegstgeest. De opkomst was fors, met een bont gezelschap bestaande uit raadsleden, zorgaanbieders, leden van de WMO-adviesraad, medewerkers van TWO Jeugdhulp, afgevaardigden vanuit het beleidsteam Jeugd en Regionaal Bureau Leerplicht.

Liesbeth Bloemen, burgemeester van Zoeterwoude, opende de avond. Daarna was het woord aan Paul Grob, manager TWO Jeugdhulp. Middels een uitgebreide presentatie met de titel ‘Het kan beter’ legde hij uit welke aspecten bij de vorming van nieuw beleid en een nieuwe inkoopstrategie meespelen. Volgens hem blijft dat balanceren tussen beleid, strategie, samenwerking en financiën. Hoewel technisch van aard, vonden de aanwezigen het een zeer informatieve presentatie. een lid van de WMO-adviesraad vulde aan dat het belangrijk blijft om de cliënten en ouders centraal te stellen en ook als onderdeel van WIJ te zien. Ook zou de huisarts er meer betrokken kunnen worden. Deze oproepen werden door de aanwezigen van harte ondersteund.

Eén van de aanwezige zorgaanbieders vond het jammer dat hij het positieve geluid over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren enigszins miste. En hij vervolgde dat het zorgelijk is dat nu, met de nieuwe portefeuillehouders en coalitieakkoorden, de jeugdhulp weer op zijn kop kan worden gezet terwijl het beter is om verder te gaan op de ingeslagen weg met verbeterslagen en rust. ‘Verander alleen om te verbeteren’, was het devies

Na deze discussie volgde Haven 71 met een presentatie, met daarin het plan van begeleiding vanuit de jeugdhulp voor leerlingen van de Leo Kannerschool. Deze nieuwe aanpak levert betere kwaliteit op omdat er veel meer tijd beschikbaar is voor begeleiding van deze jongeren op school.  Het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp  maakte de financiering van dit plan mogelijk. De aanwezigen waren enthousiast over deze aanpak en de hoop werd uitgesproken dat er wordt geleerd van dergelijke initiatieven en dat nieuwe ideeën volop de ruimte krijgen.

Garage 2020 sloot de reeks presentaties af met een gloedvol betoog over innovatie. Garage2020 is een netwerk van werkplaatsen om vraagstukken binnen de jeugdhulp vanuit een andere invalshoek te bekijken. Ze definiëren en ontrafelen bestaande problemen en komen met nieuwe oplossingen. Er werd stil gestaan bij een paar goede voorbeelden van innovatie.

Wie de presentaties nog eens wil nakijken, kan hier terecht:

Presentatie Paul Grob – Het kan beter
1,01 mb

De presentatie van Haven 71 is niet langer meer beschikbaar.

Back To Top Ga naar de inhoud