skip to Main Content

Terugblik 2022 en vooruitblik 2023 SO Zorg

2022 was een intensief jaar voor de Serviceorganisatie Zorg in verband met de voorbereiding op de verzelfstandiging. 2023 zal een even intensief jaar worden in verband met de voorbereiding op aanhaking gemeente Voorschoten en uitbreiding dienstverlening aan gemeente Kaag en Braassem.

Terugblik 2022

Met ingang van 2022 ging de voormalige TWO Jeugdhulp verder onder de naam Serviceorganisatie Zorg. Het jaar 2022 stond voor de SO Zorg in het teken van:

  • het inregelen van processen en werkwijzen omdat per 2022 de nieuwe contracten en het nieuwe woonplaatsbeginsel waren ingegaan;
  • het versterken van de samenwerking met gemeenten vanuit een nieuwe rolverdeling tussen gemeenten en Serviceorganisatie;
  • de voorbereiding op de verzelfstandiging organisatie per 2023.

Aan het begin van 2022 werden veel vacatures ingevuld bij de Serviceorganisatie Zorg, waaronder die van directeur. De organisatie kreeg een nieuw elan en versterkte de samenwerking met gemeenten. Dit werd bezegeld met een nieuwe, gezamenlijke huisstijl die terugkomt in deze gezamenlijke nieuwsbrief.

Te midden van alle veranderingen ging het werk gewoon door. Wekelijks werden betalingen aan zorgaanbieders verricht. Een groot aantal nee, tenzij-aanvragen en expertteam-aanvragen werden afgehandeld. Met zorgaanbieders werden regelmatig contractmanagement-gesprekken gevoerd. Er is inzet geleverd voor de oprichting van de Regionale Experttafel. Samen met de andere regio’s in het landsdeel West is inzet gepleegd om knelpunten in de JeugdzorgPlus aan te pakken. Aan de Jeugdbeschermingstafel werden vele gesprekken gevoerd met gezinnen en betrokken partijen om te beoordelen of een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming nodig was, of dat hulp in vrijwillig kader nog mogelijk zou zijn.

Vooruitblik 2023

De voorbereidingen om per 2023 op eigen benen te staan, leidden tot het besluit om vanaf 2023 ook de financiële administratie in eigen hand te nemen en te investeren in eigen dataverzameling en
-analyse. Daarmee wil de Serviceorganisatie Zorg in 2023 de dienstverlening aan gemeenten en aanbieders stap voor stap verbeteren.

Daarnaast levert de Serviceorganisatie Zorg inzet op de opgaven die door gemeenten zijn benoemd om de wachttijden terug te dringen. Vanuit onze ervaring en expertise dragen we bij aan knelpunten in het financieel stelsel en zorglandschap en denken we mee aan oplossingen daarvoor.

Het nieuwe jaar staat tenslotte in het teken van de voorbereiding op de uitbreiding van onze dienstverlening aan de gemeenten Kaag en Braassem en Voorschoten.

Back To Top Ga naar de inhoud