skip to Main Content

Serviceorganisatie Zorg breidt dienstverlening uit naar Kaag en Braassem en Voorschoten

De gemeenten Voorschoten en Kaag en Braassem hebben besloten per 2024 volledig gebruik te willen maken van de dienstverlening van de Serviceorganisatie Zorg. Dit heeft gevolgen voor aanbieders die jeugdhulp leveren aan cliënten uit deze gemeenten.

De gemeente Voorschoten wil per 2024 toetreden tot de Gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg. De gemeenschappelijke regeling wordt hiertoe aangepast en nog dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraden voor besluitvorming. Vanaf 2024 verloopt dan de contractering en betaling van jeugdhulp (zorg in natura) voor inwoners van deze gemeente via de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland. Ook de Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland werkt vanaf dan voor de gemeente Voorschoten.

De gemeente Kaag en Braassem gaat per 2024 gebruik maken van de volledige dienstverlening van de Serviceorganisatie Zorg; op dit moment verzorgt de Serviceorganisatie alleen diensten op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en JeugdzorgPlus aan deze gemeente.

De komende periode is de inzet gericht op het tijdig afsluiten van de contracten met betrokken jeugdhulpaanbieders. Via onze website en middels informatiebijeenkomsten houden we aanbieders op de hoogte van te zetten stappen en de planning.
Aanbieders die een contract willen hebben met ons worden verzocht zich zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 juli aan te melden:

Op onze website vindt u een Q&A waarin veel mogelijke vragen beantwoord worden.

Back To Top Ga naar de inhoud