skip to Main Content

Regionale Experttafel Holland Rijnland – de eerste maanden na de start

 Sinds 1 oktober 2022 is de Regionale Experttafel (RET) in Holland Rijnland volledig operationeel. De RET biedt consultatie en advies bij complexe hulpvragen. Hoewel de RET dus nog maar relatief kort operationeel is, zijn de eerste resultaten al zichtbaar.

 RET zoekt maatwerkoplossing

De Regionale Experttafel is een samenwerking tussen verschillende jeugdhulpaanbieders, inhoudelijk deskundigen, onderwijspartners en gemeenten. Het doel is om tot een duurzame maatwerkoplossingen te komen voor jeugdigen en gezinnen met een complexe hulpvraag.

Verwijzers, hulpverleners, inhoudelijk deskundigen en aanmeldcoördinatoren kunnen met vragen over complexe casuïstiek en complexe verblijfsvragen bij de Regionale Experttafel terecht. Wanneer het lastig is om een passende oplossing voor een jeugdige en/of gezin te vinden, kan de Regionale Experttafel meedenken en adviseren. Voor sommige vragen wordt een tafelgesprek georganiseerd met verschillende professionals om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen. Hierbij kan ook de jeugdige en zijn/haar gezin aansluiten. Bij andere vragen wordt voor zorgbemiddeling gekozen.

Resultaten al zichtbaar

In de eerste drie maanden zijn 15 vragen voor een tafelgesprek bij de Regionale Experttafel binnengekomen en 52 vragen voor zorgbemiddeling. De experts zien een duidelijke meerwaarde van deze aanpak. En voor een aantal jeugdigen is ondertussen het geadviseerde traject ook al daadwerkelijk gestart.

De Regionale Experttafel is er voor de gehele regio Holland Rijnland. Voor aanmeldingen en/of meer informatie: Gaoya Gao en Annette van Tol via rethollandrijnland@jeugdbeschermingwest.nl

Back To Top Ga naar de inhoud