skip to Main Content

Regio Holland Rijnland zoekt gezinshuisouders

14 oktober 2021

Regio Holland Rijnland zoekt toegewijde zorgprofessionals die in staat zijn om een specialistisch gezinshuis of een specialistische gezinsgerichte kleinschalige zorgvoorziening te realiseren, waarbij 24/7 in een veilige, vertrouwde omgeving zorg wordt geboden aan kinderen en jongeren die door meervoudige, ernstige of complexe problematiek niet meer thuis kunnen wonen. Op dinsdag 26 oktober organiseert de regio daarom in samenwerking met zorgorganisatie Driestroom een informatieavond voor belangstellende zorgprofessionals.

Banner gezinshuisouders

De waarde van specialistische kleinschalige settingen

Gezinshuizen en gezinsgerichte zorgvoorzieningen bieden kinderen en jongeren een veilige en vertrouwde omgeving met vaste professionele opvoeders die er onvoorwaardelijk voor hen zijn. Kinderen en jongeren ervaren daar dat ze gezien worden als mens en om wie ze zijn. Steeds meer zorgprofessionals oriënteren zich op een stap naar zulke settingen en ook regio Holland Rijnland ziet graag meer van deze zorgvormen ontstaan. Zodat meer kinderen en jongeren na een uithuisplaatsing zo veel mogelijk in een ‘gewoon’ gezin kunnen opgroeien.

Meer dan zorg

De kleinschalige setting van deze zorgvormen creëert dynamiek en ruimte voor zorgprofessionals om vanuit eigen regie gedegen keuzes te maken. Dit zorgt ervoor dat deze specialistische zorg verder kan gaan dan waar reguliere zorg vaak ophoudt. Op deze manier wordt zorg dichtbij vormgegeven en kan een kind of jongere maximaal worden voorbereid op de toekomst.

Samen met Driestroom

Regio Holland Rijnland werkt met meerdere aanbieders samen om deze zorgvormen uit te breiden. Samen met zorgorganisatie Driestroom -expert op gebied van specialistische kleinschalige zorg- zijn we aan de slag om een specialistische kleinschalige woonvorm in onze eigen regio te realiseren.  Driestroom is sterk in het realiseren van kleinschalige zorgconcepten samen met zorgprofessionals. Kwaliteit van zorg, autonomie van de zorgprofessional en een hoge mate van kennis en expertise binnen de organisatie Driestroom, maken dat het voor zorgprofessionals mogelijk wordt om de zorg te bieden waarvan zij zien dat kinderen of jongeren het nodig hebben.

Informatieavond

Regio Holland Rijnland en Driestroom organiseren op dinsdag 26 oktober in Katwijk een informatieavond van 19.30 – 21.00 uur voor zorgprofessionals die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een specialistisch gezinshuis of een specialistische gezinsgerichte kleinschalige zorgvoorziening. Deze avond staat in het teken van verhalen uit de praktijk en van delen van wat er bij het realiseren van deze zorgvormen komt kijken. Nadere informatie over de locatie en tijdstip volgt. (Aanmelden kan via deze link of door een mail te sturen aan info@ondernemersgroepdriestroom.nl).

Back To Top