skip to Main Content

Opbrengst van 2022: jeugdhulp ontwikkelt zich verder

 In 2022 is weer hard (samen)gewerkt om de gespecialiseerde jeugdhulp te verbeteren. Wat hebben ouders en kinderen kunnen merken van deze inspanningen? Hier volgen enkele voorbeelden.

Regionaal Expert Team (RET) is gestart

Kinderen met complexe problematiek, die vaak niet met het gangbare jeugdhulp aanbod geholpen zijn, kunnen bij het RET terecht. Jeugdhulpverleners en jeugdconsulenten uit de hele regio kunnen deze kinderen aanmelden bij het RET. Dit team bevat specifieke expertise. Ze denken een ‘maatwerk’ aanpak uit en organiseren de jeugdhulp die nodig is.

Jeugdhulp op school

Jeugdhulp op school wordt ingezet op vijftien gespecialiseerd onderwijsscholen in de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek. Er is één jeugdhulpaanbieder per school die vroegtijdig problemen kan signaleren en hulp kan organiseren. Hiervoor is geen verwijzing van een wijkteam of huisarts nodig. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gedrags- of angstproblematiek die vaak ook buiten school aanwezig is. De jeugdhulpaanbieder kan individuele begeleiding bieden en ook groepsgericht. De hulp vindt plaats op school, in de vertrouwde omgeving. Meer informatie is te lezen in deze factsheet | 4,63 mb |.

Vijf plaatsen erbij binnen een kleinschalige woonvoorziening

In 2022 is een zogenoemd afwegingskader ontwikkeld waarmee zorgaanbieders jaarlijks 5 verblijfsplaatsen kunnen creëren. Dit heeft bij Cardea concreet geleid tot een community-opvang.

De caseload van jeugdbeschermers is verlaagd

Jeugdbeschermers krijgen minder kinderen onder hun hoede dan voorheen. Dit betekent dat jeugdbeschermers meer tijd krijgen per kind om hem of haar te begeleiden naar de juiste jeugdhulp en de ontwikkeling van het kind en zijn/haar ouders goed te volgen.

Voor meer informatie: Ageeth Rentrop, programmamanager jeugdhulp, a.rentrop@katwijk.nl

Back To Top Ga naar de inhoud