skip to Main Content

Ontwikkeltafel 23 mei 2017

 1. Opening
 2. Mededelingen TWO
 3. Perspectiefplan en 18- / 18+ [door Werkagenda Jeugd]
  • Perspectiefplan
   In de afgesloten resultaatovereenkomsten met de aanbieders jeugdhulp zijn afspraken gemaakt over het werken met perspectiefplannen voor jeugdigen die het 18e levensjaar naderen. Maar hoe werkt dat nu in de praktijk? Hoe voeren aanbieders deze afspraak uit? Wat moet er in het perspectiefplan staan? De werkgroep “integrale aanpak” (een overleg in het kader van de Werkagenda Jeugd van de gemeenten, waar ook aanbieders in deelnemen) heeft hierin samen met aanbieders en jongeren van de jongerenraad van Cardea stappen gezet en wil die graag toelichten en bespreken.
  • Voortgezette jeugdhulp/verlengde pleegzorg 18+
   Holland Rijnland ontwikkelt voorstellen om op meer transparante wijze afspraken te kunnen maken over zorg voor cliënten (in de jeugdhulp) die ook na de 18e verjaardag nog zorg nodig hebben. Moeten er aanvragen worden ingediend en zo ja, hoe moeten die worden ingediend? Wie beoordeelt een aanvraag? Wie financiert dat? Welke criteria worden aangelegd? De werkgroep “integrale aanpak” bespreekt, samen met de TWO, graag met de aanwezigen bovenstaande punten. Daarbij is van groot belang van de aanwezigen te vernemen op welke wijze door de aanbieders al invulling wordt gegeven aan de ontwikkeling van perspectiefplannen en aan beleid 18-/18+.
  • Presentatie persepectiefplan en verlengde jeugdhulp met verblijf
   148 kb
  • Handreiking voor professionals die werken met jongeren tussen 16 en 27 jaar
   345 kb
 4. Afsluiting
Back To Top Ga naar de inhoud