skip to Main Content

Ontwikkeltafel 05 september 2017

Dinsdag 05 september 2017
13.00 uur – 15.00 uur (inloop vanaf 12.45 uur)
Raadzaal Gemeentehuis Leiderdorp
Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp

 1. Welkom en opening
 2. Notulen
 3. Mededelingen
 4. Oprichten werkgroep implementatie nieuwe bekostigingssystematiek J&O en VG sector per 1-1-2019 (ambulant en verblijf)
 5. Contractwijziging i.v.m. nieuwe bekostiging
 6. Rondvraag en sluiting 

  Agenda deel II – aanbieders van jeugd GGZ*:

 7. GGZ sector: inspanningsgerichte bekostiging per 1-1-2018
  • Kostencomponenten (nazending na verwerking van de input van de werkgroep bekostiging op 24-8)
  • Productdefinities
  • Proces vaststellen bekostigingsnormen
   • Het minimale aantal te helpen unieke cliënten;
   • De gemiddelde kosten per unieke cliënt/gezin;
   • Inzet personele mix;
   • Percentage indirect-cliëntgebonden tijd t.o.v. cliëntgeb. tijd;
   • Reistijd.

*In deel II van de bijeenkomst komen onderwerpen m.b.t. bekostiging jeugd GGZ aan bod. Het staat niet-GGZ aanbieders vrij om als toehoorder aanwezig te zijn.

Back To Top Ga naar de inhoud