skip to Main Content

Ontwikkeltafel 05 september 2017

Dinsdag 05 september 2017
13.00 uur – 15.00 uur (inloop vanaf 12.45 uur)
Raadzaal Gemeentehuis Leiderdorp
Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp

1. Welkom en opening

2. Notulen

3. Mededelingen

4. Oprichten werkgroep implementatie nieuwe bekostigingssystematiek J&O en VG sector per 1-1-2019 (ambulant en verblijf)

5. Contractwijziging i.v.m. nieuwe bekostiging

6. Rondvraag en sluiting

Agenda deel II – aanbieders van jeugd GGZ*:

7. GGZ sector: inspanningsgerichte bekostiging per 1-1-2018

 • Kostencomponenten (nazending na verwerking van de input van de werkgroep bekostiging op 24-8)
 • Productdefinities
 • Proces vaststellen bekostigingsnormen
  • Het minimale aantal te helpen unieke cliënten;
  • De gemiddelde kosten per unieke cliënt/gezin;
  • Inzet personele mix;
  • Percentage indirect-cliëntgebonden tijd t.o.v. cliëntgeb. tijd;
  • Reistijd.

*In deel II van de bijeenkomst komen onderwerpen m.b.t. bekostiging jeugd GGZ aan bod. Het staat niet-GGZ aanbieders vrij om als toehoorder aanwezig te zijn.

Back To Top