skip to Main Content

Nieuwsbrief maart 2024

Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland bestaat één jaar!!

In deze nieuwsbrief nemen we u graag mee in de ontwikkelingen die we het afgelopen jaar hebben doorgemaakt. We staan stil bij de toetreding van gemeente Kaag en Braassem en Voorschoten, bij de ontwikkeling van eigen dashboards en bij de samenwerking met de lokale toegangsteams. Daarnaast gaan we in op vragen die aanbieders ons vaak stellen en brengen we het proces rondom de productieverantwoording en betalingen onder de aandacht.

We wensen je veel leesplezier.


Terugblik 2023 en plannen 2024

2023 was een intensief jaar voor de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland. Vanaf 1 januari stonden we op eigen benen en begonnen we meteen met een volledig nieuwe eigen financiële administratie. We startten het jaar ook met de wetenschap dat de gemeenten Voorschoten en Kaag en Braassem per 2024 aan wilden sluiten bij onze dienstverlening; we hebben het jaar de tijd gehad om dit voor te bereiden.

Lees verder

 


Toetreden Gemeente Kaag en Braassem en Voorschoten

Per 1 januari 2024 maken ook de gemeenten Kaag en Braassem en Voorschoten gebruik van de dienstverlening van Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland voor de jeugdhulp in natura. Dit betekent dat cliënten uit deze gemeenten nu ook toegeleid kunnen worden naar gecontracteerde aanbieders in Holland Rijnland. De overgang is voorspoedig verlopen.

Lees verder

 


Aandacht voor de productieverantwoording

De productieverantwoording bouwt u op uit uw zorgadministratie. Wij adviseren u om de zorgadministratie 2023 aan te laten sluiten op uw financiële administratie 2023. Dit voorkomt gedoe in de controle en verlaagt de administratieve last aan onze kant en aan uw kant.

Begin december 2023 heeft u een brief ontvangen met informatie over de productieverantwoording 2023. Graag lichten we het proces aan u toe.

Lees verder

Informatieve bijeenkomsten Serviceorganisatie Zorg

Een goede samenwerking met gemeenten en gemeentelijke toegangorganisaties is voor Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland van groot belang.

Omdat we gemerkt hebben dat bij velen het werk van Serviceorganisatie Zorg nog vrij onbekend is, zijn afgelopen tijd verschillende informatieve bijeenkomsten georganiseerd met nieuwe medewerkers van de gemeenten en met de gemeentelijke toegangteams.

Lees verder

 


Nieuwe dashboards

Vanaf medio 2023 is door de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland hard gewerkt aan de ontwikkeling van eigen dashboards om jeugdhulp in Holland Rijnland beter te kunnen monitoren. In januari 2024 zijn de dashboards voor de Contractmanagers binnen onze organisatie en de Gemeentelijke Toegang uitgerold en in gebruik genomen. De eerste reacties zijn zeer positief!

Lees verder

 


Nieuws vanuit de Servicedesk

  • Is uw systeem al ingericht met de nieuwe maximale tarieven?
  • Welke betaaldata hanteert Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland?
  • Bereikbaarheid van de Servicedesk.
Lees verder

 


De organisatie

Met de toetreding van de gemeenten Voorschoten en Kaag en Braassem tot de dienstverlening van Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland is ook de organisatie verder gegroeid. Er werken nu ongeveer 30 medewerkers bij de Serviceorganisatie Zorg: contractmanagers, financieel adviseurs, data-analisten en medewerkers Servicedesk en zorgadministratie.

Lees verder

 Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar: → jeugdhulp@so-zorghollandrijnland.nl

Back To Top Ga naar de inhoud