skip to Main Content

Inspiratiesessie Toekomst Jeugdhulp

Tijdens de eerste van een serie van drie inspiratiesessie over de toekomst van de Jeugdhulp in Holland Rijnland, ontvingen sommige aanwezigen een boemerang uit handen van Sharon Stellaard en Marije van den Berg. Ze kregen deze omdat ze een idee naar voren brachten dat brak met de oude ingesleten patronen. Anderen moesten hun boemerang inleveren, omdat ze juist terugvielen in een oud patroon. 

Boemerangbeleid

Sharon Stellaard promoveerde dit voorjaar op het proefschrift Boemerangbeleid: Over aanhoudende tragiek in passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid. Ze betoogt dat we al 50 jaar hetzelfde jeugdbeleid voeren met hetzelfde tegenvallende resultaat. Tijdens de inspiratiesessie zette ze vier logica’s uiteen die in het jeugdzorgbeleid steeds weer naar voren komen:

  • De logica van gepastheid. Al 50 jaar wordt hetzelfde gesprek gevoerd met dezelfde aannames. Dit versterkt zichzelf.
  • De logica van padafhankelijkheid. Al 50 jaar wordt het gesprek gevoerd met min of meer dezelfde partijen met min of meer dezelfde belangen.
  • De logica van calculatie. Al 50 jaar wordt met min of meer hetzelfde technocratische politiek bestuurlijke instrumentarium gestuurd. Dit lokt min of meer dezelfde boemerangeffecten uit.
  • De logica van interferentie. Het beleid lokt boemerangeffecten uit op meerdere beleidsterreinen die op elkaar ingrijpen.

Stoppen

Marije van de berg vulde het verhaal aan met informatie over waarom stoppen zo moeilijk is. Het vraagt om stilstaan, achteromkijken en een andere beslissing durven nemen. Hierbij hoort ook ander gedrag. Het kost de nodige tijd om daadwerkelijk tot een gedragsverandering te komen. Bovendien is het veel gemakkelijker om in het oude gedrag te blijven. We moeten ons de vraag stellen: Wat doen we waardoor het niet lukt om te stoppen? Marije betoogt dat we de werking van het jeugdhulpsysteem onvoldoende begrijpen. Ze verwijst hierbij naar Stafford Beer die zei: The purpose of a system is what it does. Meer hierover is te lezen in deze column.

Persconferentie

De deelnemers (bestuurders, AOO-leden, directeuren Toegang, beleidsmedewerkers, zorginstellingen) werden uitgedaagd om een persconferentie te geven waarin ze de urgentie van een ander jeugdbeleid aangaven en waarin ze drie beleidskeuzes presenteerden voor de toekomst. Dit resultaat vormt de input voor de volgende inspiratiesessies in januari en maart 2024.

Back To Top Ga naar de inhoud