skip to Main Content

Grote opkomst bij Kick-off bijeenkomst Serviceorganisatie Zorg

Op 26 januari jl. vond een kick-off bijeenkomst plaats van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland. Met een mooi inhoudelijk programma werd gevierd dat de Serviceorganisatie Zorg sinds 1 januari 2023 op eigen benen staat.

Onder leiding van Daan Binnendijk, voorzitter van het bestuur van de Serviceorganisatie vertelden drie sprekers over de ontwikkelingen in het jeugdveld en wat deze betekenen voor de Serviceorganisatie Zorg.
Annemarije van Overschot, directeur-bestuurder van de Stichting Jeugdteams Leidse regio, pleitte voor nauwe samenwerking tussen de Serviceorganisatie Zorg en de jeugdteams in de regio om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van de zorgvragen in de regio en daarmee te kunnen sturen op het benodigde aanbod.

Kees in ’t Veld, directeur Schakenbosch, benadrukte dat het voor de transformatie van de JeugdzorgPlus noodzakelijk is dat het hele jeugdveld transformeert. Hij vertelde over de ervaringen van jongeren die in Schakenbosch verblijven. Ervaringen van schooluitval en ‘stepped care’, van nergens naartoe kunnen uitstromen wegens ontbreken van school, werk, huisvesting. Hij bepleitte dat de zorg naar de jongere toe moet komen in plaats van andersom.

Elsbeth Koek, voorzitter van het regionale portefeuillehouderoverleg Jeugdhulp, gaf aan dat de Serviceorganisatie Zorg een belangrijke rol in de keten heeft. Zij formuleerde als opgave voor de komende tijd om in samenwerking met gemeenten, jeugdteams en aanbieders wachtlijsten aan te pakken en te komen tot verbetering van de zorg.

Mieke Hogervorst, directeur van de Serviceorganisatie Zorg, rondde het inhoudelijk programma af door te benadrukken dat het belangrijk is om vanuit de Serviceorganisatie Zorg goed verbonden te zijn met wat er speelt in het jeugdhulp-veld, in de lokale toegang en bij gemeenten. Daar droeg deze bijeenkomst zeker aan bij.

Na afloop bleven aanwezige gemeentebestuurders en -ambtenaren, vertegenwoordigers van jeugdhulpaanbieders en lokale teams nog lang napraten onder genot van een hapje en drankje.

Back To Top Ga naar de inhoud