skip to Main Content

Evaluatie Samen Werken aan Veiligheid

In de pilot Samenwerken aan Veiligheid werken lokale Jeugdteam samen met medewerkers van gecertificeerde instellingen (GI’s) voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het doel is om de veiligheid van het gezin beter te beschermen. De samenwerking krijgt steeds beter vorm, zo blijkt uit de evaluatie. 

De pilot Samen Werken aan Veiligheid is gestart in 2019 bij drie lokale Jeugdteams in de regio Holland Rijnland. In het najaar van 2022 is de werkwijze uitgerold over alle 21 jeugdteams in de regio. De aanname is dat door de samenwerking tussen lokale Jeugdteams en GI’s, gezinnen beter kunnen worden beschermd als hun ontwikkeling gevaar loopt. De samenwerking kan ook gezien worden als een belangrijke ontwikkelstap richting het Toekomstscenario kind -en gezinsbescherming.

Samenwerking krijgt vorm

Door middel van een enquête onder medewerkers van de GI’s en de lokale teams, is inzicht verkregen in de huidige samenwerking. De samenwerking wordt gewaardeerd met een 7,5.

In het begin lag het accent voornamelijk op elkaar ontmoeten en leren kennen. Nu ondersteunt de GI het lokale team bij het maken van veiligheidsplannen, denkt mee over de te nemen (proces) stappen en over de vraag welke hulp het beste aansluit bij de problematiek van het gezin. De medewerkers spreken dan ook van een waardevolle samenwerking.

Verschillen tussen lokale teams

Uit de evaluatie blijkt ook dat de frequentie van samenwerken verschilt. Bij sommige lokale teams zit de samenwerking nog in de opbouwfase. Er zijn ook lokale teams waarin al sprake is van een verdieping in de samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn het actief gezamenlijk optrekken in een gezin en het aansluiten van lokale teams bij casuïstiekbespreking bij de GI’s.

Er worden de komend tijd gesprekken gevoerd met lokale teams en GI’s om de krachten en zorgen rondom de huidige samenwerking nog beter in beeld te krijgen. Dit levert aanbevelingen op voor het vervolg.

Voor meer informatie: Jessica Hageman j.hageman@hltsamen.nl en Anniek van der Ploeg – Gietema: agietema@alphenaandenrijn.nl

Back To Top Ga naar de inhoud