skip to Main Content

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd Holland Rijnland 2017-2018

Gemeenten zijn volgens de Jeugdwet verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek meet de ervaring van cliënten omtrent de toegankelijkheid, de kwaliteit en het effect van de jeugdhulp en van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

De gemeenten in Holland Rijnland hebben in het voorjaar van 2018 een onderzoek uit laten voeren onder kinderen, jongeren en hun ouders. Het is een verhalend onderzoek dat is uitgevoerd met een ‘Ervaringsmeter’; een online toepassing waarin jongeren en hun ouders gevraagd is hun ervaringen met de jeugdhulp te delen. Deze ervaringen zijn direct na het vertellen door de respondenten zelf voorzien van betekenis.

Bij het interpreteren van de resultaten van onderzoek is het belangrijk om steeds in het achterhoofd te houden dat het gaat om het ophalen van de ervaringen met jeugdhulp vanuit het perspectief van de cliënten en hun ouders.

Van de 301 ervaringen die gedeeld zijn, was 59% positief en 27% negatief. Veel gaat dus goed in de jeugdhulp, maar er is ook ruimte voor verbetering.

De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in bijgaand rapport. Respondenten noemen ‘het vinden en krijgen van de juiste hulp’ het vaakst als thema in hun ervaringen. Wanneer het koppelen aan een deskundige hulpverlener lukt, is men over het algemeen tevreden over de geboden kwaliteit, de bejegening, het effect van de hulp en de onderlinge samenwerking. In ervaringen waaruit blijkt dat het niet goed lukte om de juiste hulp te vinden, is het oordeel op vrijwel al deze aspecten negatief.

Dieper ingaand op de ervaringen in het onderzoek zijn de volgende thema’s die van invloed zijn op de ervaringen van cliënten benoemd:

  1. bureaucratie, organisatie en samenwerking;
  2. zorg en onderwijs;
  3. wachttijden;
  4. contact met de hulpverlener;
  5. kwaliteit en resultaat.

Deze thema’s zijn een vertrekpunt voor gemeenten samen met jeugdhulpaanbieders en andere partners aan de slag met het behouden wat goed gaat en het gebruiken van de ervaringen om de jeugdhulp te verbeteren.

Rapportage ervaringsmeter jeugd 2017-2018
0,98 mb

Back To Top Ga naar de inhoud