skip to Main Content

Begrotingsmaatregelen gespecialiseerde Jeugdhulp

De wethouders in Holland Rijnland hebben met elkaar afgesproken dat er maatregelen nodig zijn om vanaf 2026 binnen de afgesproken begroting van ruim 100 miljoen per jaar te blijven. Twee maatregelen worden de komende maanden uitgewerkt met als doel dat deze per 1 januari 2024 ingaan.

Bij de start van de nieuwe contractperiode in 2022 spraken gemeenten af welk bedrag voor de uitvoering van gespecialiseerde jeugdhulp in de regio beschikbaar is. Deze meerjarenbegroting bevatte taakstellingen die per 1 januari 2024 zouden ingaan. In de loop van 2022 en de 1e helft van 2023 bleken deze taakstellingen niet haalbaar. De wethouders Jeugd van de regiogemeenten besloten daarom de taakstellingen niet per 1-1-2024 in te boeken maar met 2 jaar uit te stellen tot 2026. Daarbij gaven ze de opdracht om begrotingsmaatregelen uit te werken die ervoor moeten zorgen dat de uitgaven vanaf 2026 wél binnen de afgesproken begroting blijven.

Samenvoeging ‘Nee tenzij’ en inzet Expertteam

De eerste maatregel betreft het samenvoegen en aanscherpen van de ‘Nee tenzij’ regeling en de inzet van jeugdhulp via het Expertteam. Er is een forse toename van aanvragen via het Expertteam waarbij aanbod dat niet beschikbaar is in de regio alsnog beschikbaar komt. Ook neemt de urgente casuïstiek toe waarvoor de ‘Nee tenzij’ regeling ingezet moet worden. Beide ontwikkelingen leiden ertoe dat een samenvoeging van beide regelingen wenselijk is met een aangescherpte werkwijze. Ook voor het Expertteam gaat het urgentie-criterium gelden. Onderzocht wordt of de uitvoering ervan via één centraal team voor de gehele regio hierin een oplossing is.

Van individueel naar collectief

De tweede maatregel betreft het vervangen van het grootste deel van de individuele (ambulante) begeleiding door collectief aanbod. Daarvoor wordt in de eerste helft van 2024 de dienstomschrijvingen aangepast. Doel is om collectief aanbod verplicht te stellen, tenzij er dwingende redenen zijn om daarvan af te wijken.

Hoe verder?

De komende maanden worden in samenspraak met de Toegangsorganisaties, Serviceorganisatie Zorg en ouders en kinderen (ervaringsdeskundigen) deze maatregelen uitgewerkt. Dit betreft het opstellen van aangescherpte kaders voor de toekenning en uitvoering, maar ook het aanpassen van werkprocessen. Meer informatie volgt in de komende nieuwsbrieven.

Back To Top Ga naar de inhoud