skip to Main Content

Aanstellen van een regionale procesregisseur onderwijs-zorg continuüm

De bestuurlijke regiegroep onderwijs-jeugdhulp Holland Rijnland heeft eind augustus besloten om voor een periode van 2 jaar een regionale procesregisseur onderwijs-zorg continuüm aan te stellen. De regionale procesregisseur voert regie met mandaat van zowel gemeenten als onderwijs en zal met de verschillende betrokken organisaties het continuüm onderwijs-zorg verder in kaart brengen en verbeteren. Geïnteresseerd: lees snel verder.

Naar een dekkend onderwijs – zorg continuüm

In Holland Rijnland wordt gewerkt aan een continuüm van onderwijs-zorg voorzieningen voor jeugdigen die (tijdelijk) niet (volledig) in het huidige onderwijsstelsel kunnen functioneren. Met een dekkend onderwijs-zorg continuüm moet voorkomen worden dat kinderen uitvallen uit het onderwijs en volledig in jeugdhulp terechtkomen. Ook moet de overgang van jeugdhulp naar het (speciaal) onderwijs worden vergemakkelijkt. Het gaat hierbij zowel om Onderwijs-zorg arrangementen (OZA) waar onderwijs voorliggend is, als Zorg-onderwijs arrangementen waar zorg voorliggend is (ZOA).

Bestuurlijke regiegroep sinds 2023

Gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben een gedeelde, deels overlappende rol ten aanzien van jeugdigen die extra hulp nodig hebben om in het onderwijs te kunnen blijven functioneren. Er is een regionale werkgroep onderwijs-jeugdhulp die uitvoering geeft aan de gezamenlijke ambitie om voldoende en vloeiende overgangen te hebben tussen onderwijs en zorg. In deze werkgroep zitten zowel vertegenwoordigers van de gemeenten als van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Daarnaast zijn ook de gemeentelijke jeugdteams (toegang) en Regionaal Bureau Leerrecht vertegenwoordigd. In 2023 is een bestuurlijke regiegroep onderwijs-jeugdhulp aangesteld om vanuit gemeenten en onderwijs gezamenlijk op dit vraagstuk te sturen.

Op zoek naar een regionale procesregisseur

De bestuurlijke regiegroep onderwijs-jeugdhulp Holland Rijnland is nu op zoek naar een regionale procesregisseur die als een spin in het web, met de verschillende betrokken organisaties naar oplossingen zoekt en het continuüm onderwijs-zorg verbetert. De werving van de procesregisseur wordt op dit moment opgestart. Bij voorkeur is de procesregisseur in dienst bij één van de gemeenten in Holland Rijnland of bij het onderwijs in de regio Holland Rijnland. Ben of ken je iemand die geschikt is voor deze rol of wil je meer informatie? Neem contact op met Marlies Stolk, accountmanager Dagbesteding en Dagbehandeling (Inkoopsegment 3) via m.stolk@leiderdorp.nl of 06 38 32 95 17.

Back To Top Ga naar de inhoud