skip to Main Content

Cliënten delen ervaringen over dranghulpverlening

Holland Rijnland heeft in het kader van de Werkagenda Jeugd in mei en juni, verschillende overleg arena’s georganiseerd, waarvan één met cliënten. Bij een cliënt arena gaan ervaringsdeskundigen – in dit geval ouders die in aanraking zijn geweest met de Raad voor de Kinderbescherming en gezinsvoogden – in gesprek met professionals. Ouders deelden hun ervaringen over dwanghulpverlening waarna de professionals vragen konden stellen. Tijdens de bijeenkomsten werd ook gesproken over waar professionals in hun werk tegenaan lopen als er sprake is van veiligheidsrisico’s voor kinderen. Hoe te handelen is vaak wel duidelijk. Immers, de Meldcode is hier helder over. Maar het daadwerkelijk met ouders bespreken van risico’s kan ingewikkeld zijn.

Resultaten

Het was duidelijk dat alle deelnemers erg betrokken waren bij het onderwerp. Zowel cliënten als professionals waardeerden de aandacht voor de uitvoeringspraktijk van dranghulpverlening. De open gesprekken waarin ervaringen werden gedeeld, leverden goede aanbevelingen op. Aanbevelingen over de houding van hulpverleners, transparantie, betrekken van en luisteren naar ouders en het creëren van ruimte om (ook apart) naar kinderen te luisteren. De resultaten van deze bijeenkomsten worden gebundeld in een notitie met aandachtspunten voor alle betrokkenen. Via de Werkagenda Jeugd worden zo nodig aanvullende acties in gang gezet.

Back To Top